Labai džiaugiamės, kad galime paskelbti 2017 metų  Merkuritos žaidimo laimėtojus.

2017 m. finaliniame žaidime laimėjo Jolanta Žiemienė iš Utenos - 555,55 eurų VIP dovanų kuponą.

2017 m. finaliniame  porų žaidime laimėjo Irena Vaičekonienė iš Pasvalio - 300 eurų dovanų čekį romantinėms svajonėms įgyvendinti.

 

 

 

 

 

Labai džiaugiamės, kad galime paskelbti 2016 metų  Merkuritos žaidimo laimėtojus.

2016 m finaliniame žaidime  laimėjo Dalė Petručionienė iš Kalvarijos -  500 eurų dovanų čekį sveikatai, grožiui ir pramogoms.

2016 m. finaliniame porų žaidime  laimėjo Nataša Orlova iš Švenčionių -  300 eurų dovanų čekį romantinėms svajonėms įgyvendinti.

 

2016 m. papildomi žaidimo prizai:

-Vokietijos kompanijos universalus kelioninis – laisvalaikio krepšys „Magnoflex

Laimėtojai:

Jonas Sokolovas iš Radviliškio

Anatolij Červin iš Radviliškio

Stasys Varnas iš Radviliškio

Sergej Semionov iš Radviliškio

Vytautas Kudulis iš Radviliškio

Sigitas Butvilas iš Radviliškio

Sigitas Vaitekaitis iš Radviliškio

Vidmantas Petkus iš Radviliškio

Anatolijus Krivišas iš Šiaulių

Alfonsas Brendzinskas  iš Šiaulių

Henrikas Matelionis iš Šiaulių

Raimundas Garbačinskas iš Šiaulių

Stanislavas Sinulis iš Šiaulių

Vidmantas Bagdonas iš Šiaulių

Antanas Gipiškis iš Rokiškio

Rimantas Repeikis iš Rokiškio

Donatas Zengli iš Rokiškio

Danutė Braknienė iš Rokiškio

Jonas Tautkus iš Rokiškio

Algimantas Sirvydis iš Rokiškio

Marijus Lisenskūnas iš Kupiškio

Oksana Suvorovienė iš Rokiškio

Alfredas Zegliūnas iš Rokiškio

Jaunius Matelionis iš Rokiškio

Vidmantas Kancervičius iš Biržų

Rimas Marcilionis iš Biržų

Albertas Grubinskas iš Biržų

Sigutis Apdzevičius iš Biržų

Bronius Trūnokas iš Biržų

Laimis Barauskūnas iš Biržų

Raimondas Raubauckis iš Biržų

Darius Berybas iš Biržų

Egidijus Paurys iš Rokiškio

Artūras Saukauskas iš Rokiškio

Virginijus Gudonis iš Rokiškio

Zenonas Jesiūnas iš Rokiškio

Marius Baronas iš Rokiškio

Jonas Vasiliūnas iš Rokiškio

Kęstutis Šermukšnis iš Kupiškio

Vaidutis Bimba iš Kupiškio

Zenonas Dedela iš Kupiškio

Kęstutis Kvedaravičius iš Kupiškio

Jonas Šimonis iš Panevėžio

Jolanta Skikienė iš Panevėžio

Ričardas Jansonas iš Panevėžio

Židrūnas Gilys iš Panevėžio

Egidijus Gaivonas iš Panevėžio

Saulius Nekrošius iš Panevėžio

Vytautas Kasperavičius iš Panevėžio

Virginija Kumštienė iš Panevėžio

Remigijus Kriauza iš Panevėžio

Rasa Grigaliūnienė iš Panevėžio

Algirdas Gricius iš Panevėžio

Vidminas Stanevičius iš Panevėžio

Jolanta Jurgelevičienė iš Panevėžio

Audronė Jučėnienė iš Panevėžio

Alvidas Graužinis iš Panevėžio

Vytautas Katkevičius iš Panevėžio

Stanislovas Simeliūnas iš Panevėžio

Virginija Skukauskienė iš Panevėžio

Vladas Kvedaras iš Panevėžio

Kazys Rinkevičius iš Panevėžio

Aldona Kiržienė iš Panevėžio

Gražina Valmienė iš Panevėžio

Danguolė Svanonienė iš Panevėžio

Ona Steponavičienė iš Panevėžio

Dalia Gylienė iš Panevėžio

Kristina Kalantierė iš Panevėžio

Vytautas Vasiliauskas iš Panevėžio

Violeta Gudaitienė iš Kauno

Vida Šnaudikienė iš Kauno

Justina Janušaitienė iš Kauno

Laima Blažienė iš Kauno

Sigita Alutienė iš Kauno

Birutė Juškevičienė iš Kauno

Nijolė Malejienė iš Kauno

Edgaras Kučinskas iš Kauno

Rimantas Pažėra iš Kauno

Češlav Ryzko iš Elektrėnų

Arkadijus Ladja iš Elektrėnų

Leonardas Karvolskis iš Elektrėnų

Jonas Mykolaitis iš Kauno

Aleksandras Korotkovas iš Kauno

Darius Petkevičius iš Kauno

Vincas Rubošina iš Joniškio

Algimantas  Vorgnauskis iš Joniškio

Vacys Stankevičius iš Joniškio

Juozas Gilys iš Joniškio

Vanda Rabevičienė iš Joniškio

Danutė Masteikienė iš Joniškio

Gintautas Pučkis iš Joniškio

Vidmantas Balauskas iš Joniškio

Povilas Benis iš Joniškio

Jurgis Trupinius iš Joniškio

Albertas Remeika iš Šiaulių

Rimvydas Lengvenis iš Šiaulių

Eimutis Siaurokas  iš Šiaulių

Zenonas Jatkevičius iš Šiaulių

Romualdas Ivancunkas iš Šiaulių

Antanas Zaibas iš Šiaulių

Svajūnas Kriščiūnas iš Pakruojo

Jonas Beržinis  iš Pakruojo

Dalia Brajienė iš Pakruojo

Laimutė Kasakaitienė iš Pakruojo

Stasė Murauskienė iš Pakruojo

Irena Merkienė iš Panevėžio

Aldona Čerkesienė iš Panevėžio

Vytautas Kazlauskas iš Panevėžio

Antanas Racevičius iš Panevėžio

Birutė  Tučinienė iš Kupiškio

Eleonora Sakalienė iš Kupiškio

Ričardas Merkys iš Kupiškio

Bronius Balčiūnas iš Kupiškio

Dainora Krupinienė iš Biržai

Elena Vedleskienė iš Biržai

Vida Vigelienė iš Biržai

Liucija Jukstonienė iš Rokiškio

Aldona Mikalkėnienė iš Rokiškio

Leonora Kemundrienė iš Rokiškio

 

-Automatinis firminis skėtis su natūralaus medžio apdaila

Laimėtojai:

Petras Sikarskas iš Panevėžio

Ona Morkūnienė iš Panevėžio

Rimantas Valuolis iš Panevėžio

Virginijus Urniežius iš Panevėžio

Antanas Kabošius iš Panevėžio

Loreta Zukaliova iš Panevėžio

Aleksandra Kučinskienė iš Pasvalio

Vitalija Zimkienė iš Pasvalio

Jonas Vaitekūnas iš Pasvalio

Petras Valentėlis iš Pasvalio

Juozas Vasiliauskas iš Pasvalio

Rita Misevičienė iš Pasvalio

Irena Petronienė  iš Pasvalio

Bronius Jasiūnas iš Panevėžio

Eugenijus Žukauskas iš Panevėžio

Zofija Gečienė iš Vilniaus

Rimantė Smalenskaitė iš Vilniaus

Odeta Blaževičienė iš Vilniaus

Valentina Ovsianikova iš Vilniaus

Laima Lubauskienė iš Vilniaus

Jolita Kuginienė iš Vilniaus

Laima Jaramovienė iš Vilniaus

Miroslava Karpienė iš Vilniaus

Algirdas Kliukas iš Vilniaus

Marytė Kindurienė iš Utenos

Gražina Demenjeva iš Vilniaus

Tomas Žimantas iš Vilniaus

Nijolė Paliulienė iš Vilniaus

Danguolė Baltanienė iš Vilniaus

Aleksandr Diatlovskij iš Švenčionys

Beata Prokofjeva iš Švenčionys

Danguolė Mančinikienė iš Švenčionys

Rimantas Beresevičius iš Švenčionys

Alvydas Miklosevičius iš Švenčionys

Juozas Kazakevičius iš Utenos

Saulius Kareiva iš Kupiškio

Regina Ragauskienė iš Kupiškio

Saulius Adomėlis iš Kupiškio

Arvidas Vaitonis iš Kupiškio

Antanas Elmantas iš Kupiškio

Romas Levaris iš Kupiškio

Indra Abišalienė iš Biržų

Gintaras Trečiokas iš Biržų

Kęstutis Jasikas iš Biržų

Edita Žvėškienė iš Rokiškio

Arūnas Jonuška iš Biržų

Sigutis Latonas iš Biržų

Nijolė Rinkuva iš Biržų

Algimantas Katkevičius iš Biržų

Vytautas Misiūnas iš Biržų

Remigijus Samulionis iš Biržų

Remigijus Dambrauskas iš Biržų

Ignas Malijasius iš Kupiškio

Rolandas Rasiulis iš Rokiškio

Filomena Čerikurienė iš Rokiškio

Janina Bieliūnienė iš Rokiškio

Kęstutis Pilipavičius iš Rokiškio

Rimantas Grigalaitis iš Rokiškio

Rita Žėkienė iš Rokiškio

Gediminas Rutkauskas iš Rokiškio

Algirdas Stankevičius iš Rokiškio

Egidis Černis iš Rokiškio

Vytautas Gaška iš Rokiškio

Boleslovas Susnys iš Rokiškio

Vanda Šimkienė iš Anykščių

Famil Mirzdjev iš Anykščių

Stanislovas Petrauskas iš Anykščių

Tautvydas Kontrimavičius iš Anykščių

Alvidas Maldžius iš Anykščių

Vytautas Sadeckas iš Anykščių

Eimutis Pimpė iš Anykščių

Antanas Gendrėnas iš Anykščių

Vincas Žinka iš Rokiškio

Galina Dilienė iš Rokiškio

Gintaras Bieliūnas iš Rokiškio

Violeta Trečiokienė iš Rokiškio

Virginijus Dručkus iš Rokiškio

Reda Žemutienė iš Rokiškio

Bronislavas Kavalinskas iš Rokiškio

Angelė Balienė iš Rokiškio

Vaidotas Atkočiūnas iš Rokiškio

Irina Mešenica iš Klaipėdos

Bronė Justina Darckaukienė iš Klaipėdos

Tamara Cinkanova iš Klaipėdos

Adelė Borinova iš Klaipėdos

Antanina Gatentienė iš Klaipėdos

Liudmila Kartadina iš Klaipėdos

Viktoras Valatkevičius Iš Kauno

Vanda Matijorkienė iš Kauno

Zofija Zubanonienė  iš Kauno

Juozas Zakarauskas iš Kauno

Lina Šakavilė iš Kauno

Saulius Kairys iš Kauno

Avidas Adomavičius iš Kauno

Regimantas Sinkevičius iš Kauno

Vytautas Ruzė iš Kauno

Vytautas Ribakauskas iš Kauno

Eugenijus Žukauskas iš Kauno

Šarūnas Kontautas iš Kauno

Danguolė Sakudickienė iš Kauno

Juozas Jurgelionis iš Kauno

Aldona Butkienė iš Kauno

Povilas Aleksandravičius iš Kauno

Valdas Gorodorskis iš Kauno

Algis Karalius iš Kauno

Viktor Pavlenko iš Kauno

Kęstutisa Lebetauskas iš Kauno

Algimantas Širvinskas iš Kauno

Lionginas Graliauskas iš Kauno

Vytautas Meidus iš Elektrėnai

Jurijus Markinas

Antanas Pranckevičius

Rapolas Algis Labačianskas

Kęstutis Baltrušaitis iš Kauno

Romutis Buragas iš Kauno

Albinas Šukys iš Kauno

Rasa Antanina Žemaitienė iš Kauno

Kazys Čeponis iš Kauno

Jonas Rimkus iš Kauno

Michailas Golubovas iš Kauno

Vladislovas Kurauskas iš Kauno

Petras Laureckis iš Kauno

Audronė Kličienė iš Kauno

Stasys Lukaševičius iš Kauno

Vytautas Skanienė iš Kauno

Vanda Slabačnauskienė iš Kauno

Liudas Skabačiauskas iš Kauno

Laima Gebrienė iš Kauno

Steponas Kerpiškis iš Kauno

Antanas Kazukevičius iš Kauno

Juozapas Užupis  iš Kauno

Vilius Žukaitis iš Kauno

Juozas Tamošaitis iš Kauno

Gintaras Bandrevičius iš Kauno

Valdas Obolevičius iš Kauno

Juozas Kareiva iš Kauno

Arūnas Mockaitis iš Kauno

Gedeminas Vingevičius iš Kauno

Edvardas Rimkevičius iš Kauno

Stanislovas Lilys iš Panevėžio

Petras Sikarskas iš Panevėžio

Ona Morkūnienė iš Panevėžio

Rimantas Valuodis iš Panevėžio

Virginijus Urniežius iš Panevėžio

Antanas Kabošius iš Panevėžio

Loreta Zukakova iš Panevėžio

Aleksandra Kučinskienė iš Pasvalio

Vitalija Zimkienė iš Pasvalio

Jonas Vaitekūnas iš Pasvalio

Petras Valentėlis iš Pasvalio

Juozas Vasiliauskas iš Pasvalio

Rita Misevičienė iš Pasvalio

Irena Petronienė iš Pasvalio

Bronius Jasiūnas iš Pasvalio

Eugenijus Žukauskas iš Panevėžio

Alvydas Laurinavičius iš Utenos

Stasė Lapašauskienė iš Utenos

Algimantas Kaušylas iš Utenos

Jonas Niciūnas iš Utenos

Algirdas Kraujalis iš Utenos

Elena Zkedalienė iš Visagino

Vida Selickienė iš Visagino

Dangutė Izdanavičienė iš Ukmergės

Vygandas Navikas iš Ukmergės

Imantas Bieliakas iš Ukmergės

Gintaras Šablevičius iš Ukmergės

Jonas Žigelis iš Ukmergės

Ramūnas Gaižutis iš Utenos

Rolandas Ambrazevičius iš Utenos

Gintaras Zunėninas iš Utenos

Rimantas Tuskenis iš Utenos

Dalytė Ramoškienė iš Utenos

Romualda Zapolskienė iš Utenos

Laima Graužinienė iš Utenos

Janė Šinkūnienė iš Utenos

Jurgita Vaitkienė iš Utenos

Jelena Zernina iš Visagino

Vjacislav Butinto iš Visagino

Olga Zalotina iš Visagino

Saulius Vrnslova iš Pasvalio

Rasa Birimavičienė iš Pasvalio

Gediminas Audickas iš Pasvalio

Danguolė Brazdžionienė iš Pasvalio

Gražvydas Vadupolas iš Pasvalio

Nijolė Prižgutienė iš Gargždai

Jonas Jocys iš Gargždai

Zigmantas Jurkus iš Gargždai

Jonas Pūkas iš Šilutės

Kazys Balsys iš Šilutės

Rasa Vaitkienė iš Šilutės

Diana Bataitienė iš Šilutės

Valentinas Bočkus iš Klaipėdos

Romualdas Jašinskas iš Klaipėdos

Ričardas Gurauskas iš Klaipėdos

Zita Milašienė iš Klaipėdos

Vida Kontrimienė iš Klaipėdos

Rita Galdikienė iš Klaipėdos

Jolita Marcinkienė iš Klaipėdos

Dalia Platakienė iš Klaipėdos

Regina Girtienė iš Klaipėdos

Dalia Mikutienė iš Šilutės

Laima Lelelienė iš Šilutės

Vaclovas Anukas iš Šilutės

Albertas Bubulas iš Šilutės

Danutė Toliušienė iš Šilutės

Birutė Gordejeva  iš Klaipėdos

Birutė Vaitkienė iš Klaipėdos

Stefa Žilinskienė iš Klaipėdos

Inesa Čepronienė iš Klaipėdos

Irena Sakauskienė iš Klaipėdos

Edita Karpaškienė iš Klaipėdos

Vaclovas Balintis iš Klaipėdos

Algimantas Knašas iš Klaipėdos

Regina Semeniakira iš Klaipėdos

Rima Rimkienė iš Klaipėdos

Virginija Jarmalavičienė iš Klaipėdos

Daiva Kimkienė iš Klaipėdos

Juozapas Strakauskas iš Klaipėdos

Jolanta Šateikienė iš Klaipėdos

Stanislava Šiupinienė iš Klaipėdos

Birutė Bubliauskienė iš Šilutės

Violeta Verbickienė iš Šilutės

Zigmas Žukas iš Šilutės

Adelė Eitkevičienė Iš Telšių

Algirdas Gargosas iš Telšių

Elvyra Kadauskienė iš Telšių

Vladislavas Barakauskas iš Šiaulių

Petras kuzminskas iš Šiaulių

Petras Budinas iš Šiaulių

Ona Bičkienė iš Šiaulių

Tomas Bogdanavičius iš Šiaulių

Mindaugas Jurevičius iš Kuršėnų

Reda Galinauskienė iš Kuršėnų

Vida Milašauskienė iš Kuršėnų

Adelė Misiulienė iš Kuršėnų

Augustinas Kindurys iš Kuršėnų

Angelė Gricienė iš Kuršėnų

Rolandas Felinkis iš Kuršėnaų

Janina Milkienė iš Radviliškio

Virginija Beraitienė iš Radviliškio

Rasa Ozernavienė iš Radviliškio

Rima Miliauskienė iš Radviliškio

Genovaitė Bernikienė iš Radviliškio

Birutė Talmantienė iš Radviliškio

Audrius Samoskas iš Radviliškio

Vidmantas Žiaurys iš Radviliškio

Reda Bubliauskienė iš Radviliškio

Kęstutis Dijokas iš Šiaulių

Arvydas Baltrušaitis iš Šaiulių

Stanislava Čereškienė iš Šiaulių

Danutė Timinskienė iš Šiaulių

Dana Vitkevičienė iš Šiaulių

Gražina Gintauskienė iš Kuršėnų

Vilius Šeferis iš Kuršėnų

Stasys Pagojis iš Kuršėnų

Genovaitė Tamašauskienė iš Kuršėnų

Salomėja Gustienė iš Telšių

Antanina Gorelienė iš Telšių

Danguolė Stonkienė iš Telšių

Petras Jankauskas iš Telšių

Regina Zakelnė iš Telšių

Regina Petniūmienė iš Šiaulių

Danutė Paškevičienė iš Šiaulių

Irena Balčiūnienė iš Šiaulių

Violeta Tamaševičienė iš Šiaulių

Marija Rudienė iš Šiaulių

Regina Arlekevičienė iš Šiaulių

Dana Bečkoravičienė iš Šiaulių

Danutė Rasutienė iš Mažeikių

Lionė Vaupsienė iš Mažeikių

Rimantas Gross iš Mažeikių

Sigitas Mikalkųnas iš Mažeikių

Kazimieras Kybartas iš Kuršėnų

Janina Sadauskienė iš Kuršėnų

Aldona Vozgirdienė iš Kuršėnų

Edita Tamašaitienė iš Kuršėnų

Nijolė Vaikškienė iš Joniškio

Aldona Miežienė iš Joniškio

Asta Rachanauskienė iš Joniškio

Jūratė Petrikienė iš Joniškio

Raimonda Bružienė iš Joniškio

Dalia Zabotkonienė iš Joniškio

Rūta Sukova iš Joniškio

Laimutis Antanaitis iš Radviliškio

Dalė Gricienė iš Radviliškio

Dalia Jankauskienė iš Mažeikių

Kęstutis Jurevičius  iš Mažeikių

Rima Skrodevaitė iš Mažeikių

Bronislava Šimkienė iš Skuodo

Linas Stragys iš Skuodo

Vaclova Šimkuvienė iš Skuodo

Donatas Vengalis iš Plungės

Edita Žebrauskienė iš Plungės

Egidijus Stuobrys iš Plungės

Arvydas Jarmalis iš Kretingos

Rūta Prišmontienė iš Kretingos

Daina Beivydienė iš Kretingos

Elena Budrienė iš Plungės

Antanas Staučaitis iš Plungės

Aušra Ciparienė iš Plungės

Daiva Limontienė iš Plungės

Povilas Vytautas Rudgalvis iš Plungės

Kazys Pušinskas iš Plungės

Diana Augustienė iš Plungės

Valerija Klemanskienė iš Telšių

Loreta Mažeikienė iš Telšių

Gertrūda Rušinskienė iš Telšių

Alvydas Kazlauskas iš Telšių

Alvydas Salys iš Plungės

Lina Urniežienė iš Plungės

Alma Rikuvienė iš Plungės

Irena Pukinskienė iš Plungės

Jolanta Gedrimienė iš Plungės

Dalia Pilibavičienė iš Plungės

Zita Kubilienė iš Mažeikių

Dalia Petrauskienė iš Mažeikių

Sigitas Zakelis iš Mažeikių

Vincas Jonikas iš Kretingos

Rolandas Striauka iš Kretingos

Alvydas Paulikas iš Kretingos

Genė Stankienė iš Telšių

Aloyzas Žalimas iš Telšių

Saulius Janušas iš Telšių

Juozas Janušas iš Telšių

Daiva Rubavičienė iš Telšių

Lina Bulavienė iš Plungės

Valentina Damarkienė iš Plungės

Rasa Rakašienė iš Skuodo

Aldona Šopagienė iš Skuodo

Juozapas Kačkus iš Skuodo

Rimantas Andžius iš Telšių

Jonas Pikelis iš Telšių

Bronė Šimkienė iš Telšių

Violeta Karpienė iš Telšių

Artūras Berga iš Telšių

Aloyzas Miežetis iš Kretingos

Ramūnas Panumis iš Kretingos

Saulius Vaka iš Panevėžio

Kęstutis Savickas iš Šilutės

Sigitas Mockevičius iš Šilutės

Antanas Tranauskas iš Šilutės

Sergėjus Nikanovas iš Šilutės

Arūnas Kokanauskas iš Šilutės

Gintautas Pocina iš Tauragės

Danguolė Šarkanienė iš Kauno

Asta Vaikutienė iš Kauno

Marytė Chlastauskienė iš Kauno

Bronislovas Matuzas iš Mažeikių

Justinas Reika iš Mažeikių

Kostas Urbonas iš Mažeikių

Albertas Pukelis iš Mažeikių

Zita Karvelienė iš Panevėžio

Biruta Glinskienė iš Panevėžio

Dalė Paplauskienė iš Panevėžio

Virginija Mačiulaitienė iš Panevėžio

Vladas Čerškus iš Panevėžio

Kristina Tarškienė iš Panevėžio

Ričardas Mickys iš Panevėžio

Dalia Vitkauskienė iš Panevėžio

Rasa Zublienė iš Panevėžio

Bronislavas Martušauskas iš Panevėžio

Virginijus Žydelis iš Panevėžio

Zita Andickienė iš Panevėžio

Nijolė Šeškuvienė iš Panevėžio

Laimutė Mikoliūnienė iš Panevėžio

Aušrinė Juršienė iš panevėžio

Regina Ašakėnienė iš Panevėžio

Virginija Venckuvienė iš Panevėžio

Valentinas Čybas iš Panevėžio

Lina Kučienė iš Panevėžio

Milda Kielienė iš Panevėžio

Gražina Mackevičienė iš Vilniaus

Regina Uškevičienė iš Vilniaus

Kęstutis Mikulskas iš Vilniaus

Stanislova Ligeikienė iš Vilniaus

Juozas Jonaitis iš Vilniaus

Eglė Šenavičienė iš Vilniaus

Juozapas Motiejūnas iš Vilniaus

Leokadija Guokienė iš Panevėžio

Sigitas Pranckūnas iš Panevėžio

Antanas Mileris iš Panevėžio

Antanas Ladavičius iš Panevėžio

Danutė Janušienė iš Panevėžio

Marina Vertelkienė iš Panevėžio

Jonas Kiaunė iš Panevėžio

Violeta Zofija Genienė iš Panevėžio

Violeta Morkvėnienė iš Panevėžio

Algirdas Jarukas iš Panevėžio

Ona Bačiulienė iš Panevėžio

Laima Zakarauskienė iš Panevėžio

Janina Zinkevičienė iš Panevėžio

Algirdas Vaitkus iš Telšių

Inga Vitienė iš Telšių

Vida Balčiūnienė iš Telšių

Tadas Gaučius iš Telšių

Irutė Beniušienė iš Plungės

Vaida Sadienė iš Plungės

Daiva Pocienė iš Plungės

Olga Vaitkevičienė iš Plungės

Bronislovas Zaveckis iš Plungės

Irena Stankienė iš Plungės

Vacė Steckienė iš Telšių

Elvyra Melenienė iš Telšių

Aldona Sobutienė iš Telšių

Laima Rimgailė iš Kretingos

Saulius Bendikas iš Kretingos

Pranas Prižginis iš Kartenos

Virginija Savietienė iš Kretingos

Irina Tamošauskienė iš Kretingos

Albinas Maslauskas iš Rietavo

Vladas Mockus Rietavo

Anicetas Erminas iš Alsėdžių

Petras Jucys iš Plungės

Ričardas Drungėlas iš Plungės

Zita Marija Kvedarienė iš Skuodo

Julija Milašienė iš Skuodo

Vytautas Monkus iš Skuodo

Raimondas Stanius iš Kretingos

Kajus Garška iš Kretingos

Povilas Vasiliauskas iš Kretingos

Jurgis Stonius iš Kretingos

Edmundas Beniušis iš Kretingos

Marius Rinkūnas iš Kretingos

Justinas Daugėla iš Kretingos

Loreta Gurauskienė iš Kretingos

Algis Zorkus iš Kretingos

Dalia Vaišvilienė iš Kretingos

Vida Lukaitienė iš Klaipėdos

Regina Morkūnaitė iš Klaipėdos

Edmundas Šemetas iš Klaipėdos

Ona Krulytė iš Klaipėdos

Aurelija Žaromskienė iš Klaipėdos

Kęstutis Silickis iš Klaipėdos

Vida Čeponienė iš Klaipėdos

Regina Blebaitė iš Kauno

Vytautas Jakučionis iš Kauno

Elė Stračkaitienė iš Kauno

Kristina Bakauskienė iš Kauno

Dalė Mankeliūnienė iš Klaipėdos

Alma Uktverienė iš Klaipėdos

Vytas Kluonis iš Klaipėdos

Nina Pilibavičienė iš Šilutės

Stasys Armonas iš Šilutės

Rimantas Pielikys iš Šilutės

Danutė Stumbrienė iš Šilutės

Vita Gadeikienė iš Klaipėdos

Violeta Subrienė iš Klaipėdos

Gražina Strakauskienė iš Klaipėdos

Eugenija Kaupienė iš Klaipėdos

Janina Janauskienė iš Klaipėdos

Bronislava Remkienė iš Klaipėdos

Rolandas Dandis iš Klaipėdos

Regina Kalinauskienė iš Klaipėdos

Kęstutis Kilimas iš Kėdainių

Algis Baliukevičius iš Kėdainių

Genovaitė Mašantienė iš Panevėžio

Arvidas Mažeika iš Panevėžio

Nijolė Šumskienė iš Panevėžio

Gintautas Gaspariūnas iš Panevėžio

Genadijus Bielkovas iš Panevėžio

Jonas Tubelis iš Panevėžio

Antanas Čiuras iš Panevėžio

Genovaitė Lpetienė iš Panevėžio

Laimis Indriševičius iš Biržų

Edmundas Styra iš Biržų

Darius Ramonas iš Pakruojis

Valė Kvedarauskienė iš Panevėžio

Artūras Namavičius iš Panevėžio

Julius Butkevičius iš Panevėžio

Jonas Barvičius iš Panevėžio

Gintaras Dalinda iš Panevėžio

Tomas Klemenskas iš Panevėžio

Juozas Bagdžiūnas iš Kėdainių

Valdemaras Matiejauskis iš Kėdainių

Aurelijus Bukauskas iš Kėdainių

Zigmantas Šličius iš Mažeikių

Irenijus mamgaudis iš Mažeikių

Juozas Daubaris iš Mažeikių

Irena Kačinskienė iš Radviliškio

Gentelė Bogdonienė iš Radviliškio

Reagina Liokienė iš Radviliškio

Ona Anikonienė iš Joniškio

Alma Daradauskienė iš Joniškio

Laima Jasaitienė iš Joniškio

Aldona Gailevičienė iš Joniškio

Vida Kipšienė iš Joniškio

Jolanta Surenienė iš Joniškio

Jadvyga Žutautienė iš Šiaulių

Dana Janulienė iš Šiaulių

Irena Čapienė iš Šiaulių

Dalija Petkauskienė iš Šiaulių

Virginija Mangaudienė iš Mažeikių

Kazys litvinas iš Mžeikių

Augustinas Milieška iš Mažeikių

Darius Litvinas iš Mažeikių

Meilutė vaišvilienė iš Šiaulių

Loreta Lapeikienė iš Šiaulių

Arvydas Aniulionis iš Šiaulių

Emilija Butvilavičienė iš Šiaulių

Gražina Kruopienė iš Panevėžio

Nijolė Ivoškevičienė iš Panevėžio

Vytautas Notrimas iš Šeduvos

Jūratė Vasinauskienė iš Šeduvos

Lilija balčiūnienė iš Šeduvos

Arūnas Paškevičius iš Šeduvos

Antanas Klenga iš Šeduvos

Julė Demenskienė iš Šiaulių

Nijolė Vaišvilienė iš Šiaulių

Laimutė Kvietkauskienė iš Šiaulių

Birutė Mandravičienė iš Šiaulių

Juozas Gurdėnas iš Šiaulių

Janina Kasmočienė iš Šiaulių

Virginija Kizerskienė iš Kėdainių

Jovita Mazaliauskienė iš Kauno

Renė Lopšaitienė iš Kauno

Marytė Kulivič iš Kauno

Elena Kukčikaitienė iš Kauno

Anželika Stasieno iš Kauno

Birutė Šimukauskienė iš Kauno

Apolonija Ramanauskienė iš Kauno

Sigutė Nevedauskienė iš Kauno

Romualdas Rauba iš Kauno

Antanas Gvozdas iš Anykščių

Vytautas Kazlauskas iš Anykščių

Giedrius Mačionis iš Ukmergės

Jonas Dapkus iš Ukmergės

Gintautas Petronis iš Ukmergės

Robertas Klimavičius iš Ukmergės

Rimantas Matrikas iš Utenos

Aleksejus Ribalko iš Utenos

Vidmantas Labakoja iš Utenos

Valentas Liškauskas iš Utenos

Saulius Šinkūnas iš Utenos

Jūratė Steiblienė iš Utenos

Igoris Malinauskas iš Anykščių

Vida Namajuikienė iš Anykščių

Valdemaras Vanagas iš Anykščių

Valdas Rimonis iš Utenos

Jonas Martinėnas iš Utenos

Antanas vazgys iš Kauno

Vytautas Daukša iš Kauno

Ramūnas Geidrickis iš Kauno

Gintautas Ogulevičius iš Kauno

Pranas Miliauskas iš Kauno

Nerijus Pokvytis iš Kauno

Vydmantas Jakubėnas iš Kauno

Henrikas Sinkevičius iš Kauno

Algimantas Kurtinaitis iš Kauno

Bronius Mickėnas iš Kauno

Vladas Masaitis iš Kauno

Konstantinas Kuprys iš Kauno

Ričardas Karpavičius iš Kauno

Vaclovas Gečas iš Kauno

Ričardas Pacauskas iš Kauno

Vaidas Nekrošius iš Kauno

Anatolij Konavalov iš Kauno

Genadijus Paikovas iš Kauno

Tomas Petrulionis iš Kauno

Vytautas Milkevičius iš Kauno

Dalia Karauskienė iš Kauno

Vida Dargienė iš Šilalės

Galina Sadauskienė iš Šilutės

Angelė Adamavičienė iš Šilutės

Danutė Kazlauskienė iš Šilutės

Antanas Maslauskas iš Šilalės

Romas Bergelis iš Šilalės

Steponas Kundrotas iš Klaipėda

Amtamas Jankauskis iš Šilutės

Saulius Aleksandravičius

Audrius Norvaišis iš Klaipėda

Petras  Petušauskas iš Klaipėdos

Juozas Andrijauskas iš Šilalės

Valdas Kazinkonis iš Šilalės

Stasys Daukantas iš Šilalės

Antanas Bacevičius iš Šilutės

Albina Zalcienė iš Šilutės

Aldona Sivickienė iš Panevėžio

Elena Augustavičienė iš Panevėžio

Neringa Žalalienė iš Vilniaus

Valerija Ambutienė iš Vilniaus

Antanina Gluščanink iš Vilniaus

Nijolė Daukantienė iš Vilniaus

Violeta Dulko iš Vilniaus

Jevgenija Ivleka iš Vilniaus

Angelė Ginsevičienė iš Vilniaus

Ana Sadauskienė iš Vilniaus

Janina Kikštienė iš Vilniaus

Antanas Tvilingienė iš Vilniaus

Lina Jacikevičienė iš Vilniaus

Vita Svečauskienė iš Vilniaus

Raimundas Bačkauskas iš Panevėžio

Petras Aleknavičius  iš Panevėžio

Juozas Murza iš Panevėžio

Nerijus Januška iš Panevėžio

Reda Grinkienė iš Panevėžio

Vida Rymienė iš Panevėžio

Danutė Slavinskienė iš Panevėžio

Vytautas Baikauskas iš Kėdainių

Admuntas Lendzbergas iš Kėdainių

Jadvyga Visockienė iš Rokiškio

Eugenijus Dukštas iš Rokiškio

Stasys Bražionis iš Rokiškio

Jonas Sapagovas iš Rokiškio

Robertas Savickas iš Rokiškio

Regimantas Jočys iš Rokiškio

Jevgenijus Širokinas iš Rokiškio

Kęstutis Rubliauskas iš Rokiškio

Zigmas Giliūnas iš Rokiškio

Pranas Grabauskas iš Rokiškio

Zenonas Jočys iš Rokiškio

Leonardas Širokinas iš Rokiškio

Vidmantas Kubilėnas iš Rokiškio

Česlovas Karalius iš Rokiškio

Jonas Braknys iš Rokiškio

Antanas Stankevičius iš Rokiškio

Virginijus Būga iš Rokiškio

Stanislovas Kailius iš Marijampolės

Rolandas Bukšaitis iš Marijampolės

Benas Aukščiūnas iš Marijampolės

Vytautas Kumskas iš Marijampolės

Juozas Pėstininkas iš Marijampolės

Ignas Karanauskas iš Marijampolės

Irena Kubilienė iš Marijampolės

Žydrūnas Blaškevičius iš Marijampolės

Vida Karalienė iš Marijampolės

Stanislovas Mikšta iš Marijampolės

Dainius Kilinskas iš Marijampolės

Janina Varnapirienė iš Marijampolės

Jonas Gugaitis iš Marijampolės

Egidijus Krupinskas iš Marijampolės

Vida Karalienė iš Marijampolės

Zigmas Jankus iš Rokiškio

Jonas Gervičius iš Rokiškio

Lidijus Rakauskas iš Zarasų

Renata Kuzmienė iš Zarasų

Vilius Paunkšnys iš Zarasų

Leonas Burokas iš Zarasų

Valdas Marozas iš Zarasų

Edmundas Kamarauskas iš Kauno

Kęstutis Žukas iš Kauno

Laimonas Žilinskas iš Kauno

Kęstutis Ryla iš Kauno

Henrikas Simanavičius iš Kauno

Algimantas Bakučionis iš Kauno

Gediminas Dovidaitis iš Kauno

Anatolijus Matulionis iš Kauno

Rūta Bartukaičienė iš Kauno